[zaloguj się]

KRYSZTAŁOWATY (1) ai

Fleksja

D sg m krysztåłowat(e)mu.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkryształ” ‘minerał, przeźroczysta odmiana kwarcu’; podobny do kryształu, taki jak kryształ: okazał mi miáſto święte Ieruzálem sſtępuiące z niebá od Bogá/ máiące iáſność Bożą. á świátłość iego podobną kámieniowi nakoſztownieyſzemu iáko Iáſpiſowi/ iáko kryſztał [sicut cristallum] (marg) kryſztałowátemu [κρυσταλλύζοντι]. G. (–) WujNT Apoc 21/11.

Cf KRYSZTALNY, KRYSZTAŁOWY, KRYSZTAŁUJĄCY

IM