[zaloguj się]

KRYSZTALNY (1) ai

Fleksja

V pl subst krysztaln(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkryształ” ‘minerał, przeźroczysta odmiana kwarcu’: podobny kryształowi, taki jak kryształ, przeźroczysty, czysty:
Wyrażenie: »źrzodła krysztalne« (1): Wy co źiemi dawaćie Moc/ że kwiát ná ſię biera/ Zrzodłá kryſztálne cżyſte/ Wody wdźięcżnie przeźrzyſte/ Chwalćie [Pana] GrabowSet X.

Cf KRYSZTAŁOWATY, KRYSZTAŁOWY

IM