[zaloguj się]

[KSIĄŻĘTOWAĆ vb impf

Fleksja

3 pl praes książętują.

stp, Cn brak.

Panować, rządzić jako książę: Przez mię kſiążętá pánuią [regnabunt PolAnt; imperant Vulg] (marg) wł. Kſiążętá kſiążętuią/ gdyby ſię ták nam mowić godziło. (‒) BudBib Prov 8/16 (Linde).]

AKtt