[zaloguj się]

KUMER (1) sb

kumer m a. kumera f.

Fleksja

N pl kum(e)ry.

stp, Cn, Linde brak.

Posąg bóstwa pogańskiego, bożek (z rus. кумирь): Włodzimierz náſtáwiał był w Kijowie w kośćiele Modł ktore zwano Perun/ ten miał głowę śrebrną oſtátki miedźiáne. Drugie były/ Vſzlad/ Korſá/ Dáſwá/ Strybá/ Symárglá/ Mákoſzch/ ktorym cżynił ofiáry/ á zwano ie Kumery BielKron 428.

JB