[zaloguj się]

LABOROWAĆ (1) vb impf

Fleksja

inf laborować.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pracować [labororobię, pracuję, czynię Mącz 180c; ‒ pracuję, robię Calep; pracuję, robięlaboro Cn]: á kto ſie w poł nie obacży/ náoſtátek extremis láborowáć muśi: á co w rzecży dla ſławy y záchowánia vtráćił ná pocżątku/ to z oſtátkiem ſtráćić muśi. GostGosp 154.

Formacja współrdzenna: elaborować.

KN