[zaloguj się]

[LABOWAĆ vb impf

Fleksja

inf labować.

stp brak, Cn: labuję, łabuję, Linde także XVIIXVIII w.

Cieszyć się, znajdować w czymś przyjemność (z niem. labben, lappen *lizać, chłeptać, dużo jeść i pić, hulać’); diem bonum a. felicem a. laetum agere, in otio degere, animo suo morem gerere Cn:

labować w czym: ánim też bronił ſercu memu/ áby ſie niemiáło kocháć we wſſelkiey roſkoſſy/ áby ſobie niemiáło lábowáć [oblectaret se] w tych rzecżách ktorem nágotował Leop Eccle 2/10 (Linde).

W połączeniu szeregowym: Iáko ty będzieſz śmiał chćieć loſtowáć/ lábowáć y roſkoſzowáć: widząc Páná ſwego vbicżowánego/ y ćiernim vkoronowánego? WujPos 1584/434 (Linde).

Synonim: kochać się.]

KN