[zaloguj się]

LAMENTACYJA (7) sb f

Dwa pierwsze a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w lament).

Fleksja
pl
N lamentacyje
A lamentacyje
inne pl G skrót - lament.

pl N lamentacyje (3).G skrót lament. (1).A lamentacyje (1).skróty lamen., lament. (2).

stp, Cn, Linde brak.

Opłakiwanie zmarłego lub klęski narodowej utrwalone w formie tekstu literackiego [lamentatiożałowanie, narzekanie BartBydg; ‒ lamentowanie, rzewne narzekanie Mącz 183b; lamentatio, aegritudo cum eiulatupłacz lamentliwy Calep; narzekanie, krzyk żałosnylamentatio Cn] (7): Ná Wielki Cżwartek Lámentácye. ArtKanc E8v żp.

Tytuł księgi St. TestamentuLamentacje Jeremiasza” (4): Lamen. 2. v. 17. BibRadz I 73c marg, 116a marg; BielKron 91 [2 r.] [cf Zestawienie.]

Zestawienie: »Lamentacyje Jeremiaszowe« [szyk 1 : 1] (2): Leop HHhh5 żp; káżdy w ſłowie Bożym ćwicżony pozna [...] z ſłow Ieremiaſzowych Láment. 2. v 1. CzechEp 170.
Szereg: »Treny albo Lamentacyje« (1): [Jozyjasz] pochowan w krolewſkim grobie z wielkim płácżem y nárzekániem ludu poſpolitego/ á nawięcey Ieremiaſz ktory piſał Trenos álbo Lámentácye/ ktore przy grobie krolewſkim fpiewano. BielKron 91.

Synonimy: płakanie, skarga, tren.

Cf LAMENT, LAMENTOWANIE

KN