[zaloguj się]

[LANDWOJT sb m

landwojt, lantwojt, lątwojt, lendwojt, lentwojt, lętwojt.

-an-, -ąn-, -e-, -en-, -ęn-.

Teksty nie oznaczają pochyleń; o prawdopodobnie pochylone (tak w wojt).

Fleksja
sg
N landwójt
G landwójta
A landwójta

sg N landwójt.G landwójta.A landwójta.

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

praw. Przewodniczący ławy w zwyczajnych sądach prawa niemieckiego (z śrwniem. lantvoit): My lanthwoyth szesznavamy [z] szyedmya przyszyadnyky KsięgaSądWary 1501 nr 146; LustrKrak I 167; [Z] staradawna wójt radomski miał tam folwarczek, na ktorym sam zawżdy mieszkał, a landwójta w mieście chował. LustrSand 177, 69; Wójtostwo dzierży zamek, ktore obrócono na folwark, lętwójt tylko jest. LustrWpol I 248; iż wójta, który by miał być od zasadzenia miasteczka, nie było [...] jedno lentwójt, którego też pisali i zwali wójtem. LustrWpol II 43; Którą to ustawę lendwójt i ławnicy imieniem pospolitego gminu za wdzięczną przyjęli i trzymać mocnie ślubili. WilkPozn II 1569 nr 85.

W połączeniu z imieniem (i nazwiskiem): na tym wszystkim gruncie społecznie wymierzyli, Wacław Grzimala wójt a Mikołaj Szosthek landwójt LustrLub 78, 77, 81, 97; prawo wie(l)kie zagaione stalo szie iest obchodzancze przesz Hadama lątwvyta i przesz 7 przisiesnikuw KsięgaSądTrześ 1576 nr 1282; stal sye ÿest sąd wyelky zagaÿany [...] ktory to sąd ÿest zagayanÿ przes mÿe lethwoyta, Adama Woytąnya KsięgaSądTrześ 1599 nr 1511, 1598 nr 1506; To się działo [...] przy bytności opatrznego Jana Nowaka Przybyły lentwójta i z siedmi przysiężników KsięgaSądIwk 1584 nr 57, 1584 nr 55.

Cf WOJT]

FP