[zaloguj się]

RADOŚNIE (2) av

radośnie, [radostnie].

a jasne; teksty nie oznaczają ó oraz é; e prawdopodobnie jasne (tak w -e av).

Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Z radością, wesoło (2): Chwalmyż BOgá wiecżnego weſpołek ſpiewáiąc/ A w ſwym ſercu rádośnie chwałę mu wzdawáiąc ArtKanc A4v; KmitaPsal Av; [letanter {(radoſtnie)} Glosy II 68/12].

Synonimy: wesele, wesoło.

Cf RADO

JR