[zaloguj się]

LICZĄCY (2) part praes act

liczący (1), licząc (1); liczący ZapKościer; licząc GrzegRóżn.

Fleksja
sg
fNlicząc
pl
G liczących

sg f N licząc (1).pl G liczących (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. w innym znaczeniu s.v. licznik.

1. Zawierający w sobie określoną ilość jednostek (1): Iako zasumye sterzi sta slotych liczączych po trzidzeſzczi y y [!] za sternaſczye slotych ZapKościer 1588/78.
2. Wymieniający, przedstawiający (1): Náuká Páwłowá y Apoſtolſka/ ták licząc prawdźiwą Troycą. GrzegRóżn Mv.

Cf LICZYĆ

KN