[zaloguj się]

[RANCET sb

rancet m a. ranceta f.

a jasne; tekst nie oznacza é.

Fleksja
pl
G rancet(o)w
A rancety
I rancetami

pl G rancet(o)w.A rancety.I rancetami.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Spiczasto zakończone wąskie pasemko, tu: skórki pomarańczowej: pokráy ony cżerwone [skórki pomarańczy] wzdłuż/ co naſkromniey możeſz/ á będą środkiem miążſze/ á z obu końcu ſzpicżáſte/ iáko ſtrzałki/ ſtądże ie Ráncetámi zową SienHerb 526b.

rancety z czego: RAncety z ſkorek Pomoráńczowych/ iako pocukrzyć SienHerb 526b.

Zwrot: »rancety pocukrzyć; rancety cukrowe«: Ráncetow cukrowych cżynienie SienHerb B#4c, 526b.]

ZCh