[zaloguj się]

LUNDYSZ (2) sb m

Fleksja

A pl lundysze (2).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Gatunek angielskiego lub holenderskiego sukna (z średniem. lündischlondynsz’) (2): Gdźie [kupcy] Stámety podźieli Duplány Kołtryſze/ Albo ony/ Máchelſkie/ Sterdomſkie/ Bondiſze [BielRozm: Lundyſze]. Wſzyſtko tho z odmieniáli by drożey przedáli/ A ná nas Niemcżykowie Złote wyłudzáli. BielSat B4 [idem] BielRozm 13.

Cf FALENDYSZ, [LUŃSZCZYZNA]

KCh