[zaloguj się]

[LUŃSZCZYZNA sb f

Fleksja

G sg luńszczyzny.

stp, Cn, Linde brak.

Rzeczownik odlunski” ‘londyński’; gatunek angielskiego lub holenderskiego sukna: Pod Káżdym Koń nadobny/ á w ſzátach odmiáná. Luńſzcżyzny ani widáć/ co żywo w Gránaćiech/ Dziwnych farb Axámićiech/ Tureckich ſzárłaćiech. RymszaDeket 87 (ekscerpt W. Rzepki).

Cf LUNDYSZ]

FP