[zaloguj się]

LUTERYSTA (2) sb m

Fleksja

D pl luteryst(o)m (2).

stp, Cn, Linde brak.

Wyznawca nauki MarcinaLutra, protestant (2):

W połączeniach szeregowych (2): á tym Báłwanom Lutheryſtom/ Kálwiniſtom/ Bezyſtom/ Trydeiſtom/ Anábáptyſtom/ Gregoryſtom/ Blándrátyſtom/ y inſzym ich rownym báłámutom/ [...] mieyſcá w ſercách/ y mieśćie wáſzym nie dawayćie. ReszPrz 110; WujNT 364.

Cf LUTER, LUTERAN, LUTERYJAN

KCh