[zaloguj się]

ŁAGUZ (1) sb m

Fleksja

A sg łaguza (1).

stp, Cn, Linde brak.

Dubium: może nazwa psa (prawdopodobnie wyżła); tu obscenum (o członku męskim): Páni co Wyżlicżki dáć nie chciáłá. PAni máłą wyzlicżkę w fártuchu dzierżáłá/ Ieden iey o nię prośił/ dáć mu iey nie chciáłá. Ten rzekł/ więc choć tę cżarną pod fártuchem dacie/ Kiedy ſe w tey co to pſtra ták bárzo kochacie. Bo mam wygę łaguzą [!] [wyd. II: láguzą] ták záwieśiſtego/ Ze vſzy rowno z gębą wiſáią v niego. RejFig Bb4v.

FP