[zaloguj się]

ŁSZCZYĆ SIĘ (9) vb impf

Zawsze sie.

łſz- (8), Lſz- (1).

Fleksja
inf łszczyć sie
indicativus
praes
sg
1 łszcze sie
3 łszczy sie

inf łszczyć sie (1).praes 1 sg łszcze sie (6).3 sg łszczy sie (2).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Błyszczeć, połyskiwać; (con-, prae)fulgere, (re)nidere, resplendere, splendescere Mącz (9): Praefulgeo, Wielmi ſie łſzczę naprzod świecę. Mącz 139b; Interniteo, W poſrzodku álbo miedzy drugiemi rzeczámi ſie łſzczę. Mącz 247d; Tota domus resplendet, Wſziſtek ſie dóm łſzczy. Mącz 409d, 139a [2 r.], 246d, 247d, 409c.

łszczyć się od czego (1): Fornax carbunculat, Pięć ſie łſzczy od wielkiego ognia. Mącz 38a.

Synonimy: błyszczeć, błyszczeć się, iskrzyć się, jaśnieć, jaśnieć się, migotać się, skrzyć się, świecić, świecić się.

Formacje współrdzenne cf ŁSNĄĆ.

Cf ŁSZCZĄCY SIĘ

LW