[zaloguj się]

ŁŻYWIE (6) av

e prawdopodobnie jasne (tak w -e).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Niezgodnie z prawdą, fałszywie; fabulose, mendaciter, nugatorie Mącz (6): Bo wieſz iż długo krzywdá/ nierádá záżywie/ Zwłaſzcżá pod fárbą prawdy/ kto ią cżyni łżywie. RejZwierz 123; Nugatorie, Lżiwie/ Pletliwie/ Swiekotliwie. Mącz 252d, 113b, 216c.
Zwrot: »mowić łżywie« (1): Coż to mowiſz łżywie/ Ia służę Ceſárzowi á nie tobie. HistRzym 43v.
Szereg: »wszetecznie a łżywie« (1): Vdal [!] mię tám do ludźi w Polſce niecnotliwie/ Tárgáiąc me pocżćiwe wſzetecżnie á łżywie. CzahTr K2v.

Synonimy: fałesznie, fałszywie, kłamliwie, nieprawdziwie, omylnie, pokrycie, wywrotnie.

TK