[zaloguj się]
NALEZISTY  Cn s.v. naleźny; Linde XVII w. (z Cn).

Cf NALEŹNY