[zaloguj się]

NALEŹNY (4) ai

-å- (3), [a]; e jasne.

Fleksja
sg
mNnåleźny nNnåleźn(e)
L Lnåleźnym
pl
L nåleźnych

sg m N nåleźny (1).n N nåleźn(e) (1).L nåleźnym (1).pl L nåleźnych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.; poza tym XVIXVIII w. s.v. należny.

Znaleziony, odnaleziony (4): Inuenta res. Skarb naleźny. SarnStat 644; Ziemſkiego práwá Kśięgi dźieśiąte o Rzeczách należnych. SarnStat 681 żp.
a. W funkcji rzeczownika »naleźne« (2):
α. Nagroda dla tego, kto zwrócił rzecz znalezioną; znaleźne; heuretrum, indicium, praemium indicii a. indicinae Cn (1): O SKARBIE NA ROLEY NALEZIONM: Y O NALEZNYM. SarnStat 681; [náleźne/ munusculum, quod pro restitutionE rei amissae et repertae datur Volck Mmm3].
β. Rzecz znaleziona (1): Bywa poſzańcowánie grzeſznemu we złych rzecżách: á bywá teſz naleźne ktore przywodzi ſzkodę [et est inventio in diminutionem] BudBib Eccli 20/9.

Cf NALEZISTY

DD