[zaloguj się]
MATERYJALISTA  Cn; Linde XVIIXVIII w.