[zaloguj się]

[MIĘSOPUSTNIK sb m

Fleksja

G pl mięsopustnik(o)w.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.

Obchodzący mięsopusty; tu przen i peior.:awanturnik, rozpustnik, zabijaka, żarłok; Bacchanalia celebrans Cn: A ták náſz oboz nie ták żołnierſkiego ludu zebrániem ieſt/ iáko ſzalonych mięſopuſtnikow ſchadzką: Tám wſzędźie pełno/ zbytkow/ ſkázy/ chćiwośći/ niezbożnośći/ obżárſtwá/ zgiełku/ ſwarow y morderſtw. BusLic 40.]

MK