[zaloguj się]

MORDERKA (1) sb f

o oraz a jasne; teksty nie oznaczają é (WujBib é).

Fleksja
sg
N morderka
G morderki(e)j
V morderko

sg N morderka.[G morderki(e)j.V morderko.]

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Ta, która zabija w okrutny sposób; interfectrix Vulg, Calep: Interfectrix ‒ Moderka. Calep 551a.

[morderka czyja [= kogo mordująca]: Bodayżeſmywięcey nie oglądáli ſyná álbo corki z ćiebie ná źiemi/ morderko mężow twoich [interfectrix virorum tuorum; mordérko mężów twoich WujBib ] Leop Tob 3/9 (Linde); Nie długo potym/ wpadł znowu w báłwochwálſtwo Iorán Krol Iudſki/ z Ochozyaſzem ſynem ſwoim/ zá poduſzcżeniem niezbożney Atáliey morderkiey krwie Krolewſkiey GrodzCzyś II 88.]

JB