[zaloguj się]

NATŁUC SIĘ (1) vb pf

part praet act natłukszy sie.

stp, Cn, Linde brak.

Pf odtłuc się” ‘tułać się, błąkać sięz formantem na- wyrażającym dosyt:
Zwrot: »natłuc się po kąciech«: Náłukſzy ſie po kąciech [dusza] ná poduſzkę pádnie/ Iście co w nocy broił/ poránu nie zgádnie. RejWiz 120.

Synonimy: natułać się, nawłoczyć się.

Formacje współrdzenne cf TŁUC.

DD, JR