[zaloguj się]

NATŁUCZONY (2) part praet pass pf

Fleksja

G sg m natłucz(o)n(e)go (2).

stp brak, Cn s.v. natłukam, Linde XVII w. s.v. natłuc.

Rozdrobniony, rozkruszony (2): Wezmi złota [...] przyſypże k niemu prochu natłucżonego z cżyrwonych koralow/ prochu z pereł natłucżonego/ prochu burztynowego, [...] zetrzyſz to cżyſcie na kamieniu twardem na miałki proch FalZioł V 70v.

Synonim: pokruszony.

Cf NATŁUC

DD, JR