[zaloguj się]

NAWIEDZAJĄCY (6) part praes act

nawiedzający (4), nawiedzając (2); nawiedzający LatHar (2), WujNT (2); nawiedzając BudBib (2).

Oba a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
mNnawiedzając
Dnawiedzając(e)mu
pl
G nawiedzających
A m pers nawiedzając(e)

sg m N nawiedzając (2).D nawiedzając(e)mu (1).pl G nawiedzających (1).A m pers nawiedzając(e) (2).

stp s.v. nawiedzać, Cn, Linde brak.

1. Przybywający do kogoś lub dokądś na jakiś czas (4):
a. Przybywający do kogoś z życzliwości, odwiedzający [kogo] (2): Trzy one Boſkie męże Abráámá náwiedzáiące/ á táiemnice Troyce S. wyrażáiące/ chlebem proſtym cżeſtowano LatHar 200; WujNT Apoc 21 arg.
b. Przybywający, aby oddać hołd miejscom lub osobom świętym, pielgrzymujący [co] (2): racz mię też tákim błogoſłáwieńſtwem opatrzyć iákimeś trzy krole obdarzył/ z pokłonem á táiemnic pełnymi dáry/ żłob twoy náwiedzáiące. LatHar 222.
Wyrażenie: »grob pański nawiedzający« (1): Ktorych przykłádem nabożeńſtwo ono wiernych Chrześćijánow grob Páńſki náwiedzáiących/ [...] ieſt pochwały godne WujNT 293.
2. O Bogu: karzący; visitans PolAnt [co czyje nad kim = kogo za co czyje] (2): bom ia Iehowáh Bog twoy/ Bog gniewliwy/ náwiedzáiąc niepráwość oycow nád ſynmi trzećiemi y nád cżwartemi nienawidzącemi mię. BudBib Ex 20/5, Ex 34/7.

Synonim: 1. przychadzający.

Cf NAWIEDZAĆ

RS