[zaloguj się]

NAWIEDZAN (2) part praet pass impf

nawiedzan (1), nawiedzany (1).

Pierwsze a oraz e jasne; -ån, -an-.

Fleksja
sg
mNnawiedzån
pl
N subst nawiedzané

sg m N (praed) nawiedzån (1).pl N subst nawiedzané (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: nawiedzan od kogo (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Odwiedzany (1):
a. [Aby sprawdzić, skontrolować: Uſtauiamy teſz nadtho iſz koſczioli panienſkie [...] bełi bi naviedzane od viſitatorow, albo opathow StatNorb 115.]
b. Aby złożyć hołd miejscom świętym (1): A kośćioły ich imióny okrzczoné/ iáko mieścá święte ku czći y chwale pánu Bogu zbudowáné pobożnym vmyſłem máią być náwiédzáné BiałKat 148v.
2. Doświadczany, karany przez Boga [czym] (1): Od Iehowy Ceweothá náwiedzan będzieſz [visitabitur]/ gromem y poruſzeniem y głoſem wielkim/ wichrem y niepogodą/ y płomieniem ogniá pożyráiącego. BudBib Is 29/6.

Synonim: 2. karan.

Cf NAWIEDZAĆ, NIENAWIEDZANY

RS