[zaloguj się]

NIEBLISKI (4) ai

W pisowni łącznej (3), w rozłącznej (1).

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniebliski fNniebliskå
A Aniebliską
pl
G niebliskich

sg m N niebliski (1).f N niebliskå (1).A niebliską (1).pl G niebliskich (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. O stosunkach przestrzennych: daleki, długi (2):
Wyrażenie: »niebliska (jest) droga« [szyk 1:1] (2): [św. Józef] wziął z ſobą ná onę trudną y niebliſką drogę/ Pánnę bliſko iuſz rodzenia będącą. SkarŻyw 243, 403.
2. O stosunkach czasowych (2):
a. O czasie przeszłym: miniony, dawny (1):
Szereg:»dawny a niebliski« (1): Ale co ſięgamy o thym przykłádow dawnych á nyebliſkich/ immy ſie też bliſzſſych á teráznieyſſych GliczKsiąż C3v.
b. O odcinku czasowym: dość długi (1):
Wyrażenie: »czas niebliski« (1): Aż przeminął cżás niebliſki/ Gdy Náktánus Krol Egyptſki: O Ezopie ſie dowiedział/ A iego śmierći záłował. BierEz F3.

Synonimy: 1. daleki, długi; 2.a. dawny, stary; b. długi.

Cf BLISKI

AL