[zaloguj się]

[NIEPODALEKU av

Oba e oraz o i a prawdopodobnie jasne (tak w nie-, po- oraz daleki).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przyimka cum G; wskazuje na bliskość w przestrzeni: car zawołski Szachmat [...] stanąwszy niepodaleku Kijowa, posłał do kniazia Dymitra StryjPocząt 568v.

Synonimy cf NIEDALEKO.

Cf NIEDALEKO]

MK