[zaloguj się]

NIEPODDANY (9) part praet pass pf

W pisowni rozłącznej (6), w łącznej (3).

e, o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniepoddany fN nN
G Gniepoddanéj G
A Aniepoddaną Aniepoddan(e)
Iniepoddanym I I
pl
G niepoddanych
D niepoddanym
A m pers niepoddan(e)

sg m N niepoddany (2).I niepoddanym (1).f G niepoddanéj (1).A niepoddaną (1).n A niepoddan(e) (1).pl G niepoddanych (1).D niepoddanym (1).A m pers niepoddan(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

W funkcji przymiotnika (9):
1. Niepodatny, niepodległy [czemu] (4): PatKaz III 93; [Chrystus mówi] dam wam pod oſobą chlebá nieśmertelné [...] y żadnéy dolegliwośći niepoddáné prawdźiwé ćiáło moié. BiałKat 313v.
W przen (2):
Wyrażenie: »wiekom niepoddany« = nieprzemijający, nieśmiertelny (2): CHwalćie páná [...] Chwalćie prze litość/ wiekom żadnym nie poddáną. KochPs 160, 199.
2. Wolny, niezależny [komu] (1):
Szereg: »niepoddany ani obowiązany« (1): Homo mancipi, Człowiek ſwiebodny/ nikomu nie poddány áni obowiązány. Mącz 206b.
3. Nieposłuszny; non subditus Vulg; nulli subditus Cn (4): ábyś [...] poſtánowił kápłany po miáſtách/ [...] Ieſli kto ieſt bez nagány/ mąż iedney żony/ ſyny wierne máiący/ nie obwinowáne w zbytku/ ábo nie poddáne. WujNT Tit 1/6.

niepoddany komu (1): Odtąd grzeſſny nie poddany Bogu ſwoiemu był SeklPieś 19.

a. W funkcji rzeczownika (2):

W połączeniach szeregowych (2): Leop 1.Tim 1/9; iż zakon nie ieſt poſtánowion ſpráwiedliwemu/ ále nieſpráwiedliwym/ y niepoddánym/ (marg) ábo nieposłuſznym. (–) niepobożnym y grzeſznym/ złośliwym y ſproſnym/ oycomordercom y mátkomordercom/ mężoboycom WujNT 1.Tim 1/9.

Synonimy: niepodległy, niepodłożony.

Cf PODDANY

AW