[zaloguj się]

NIEPODŁOŻONY (1) part praet pass pf

Fleksja

G sg n niepodłoż(o)n(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Niepodległy, niepoddany [komu]: Bo gdyć mu wſzyſtkie rzecży podłożył [Bóg człowiekowi]/ tedyć mu nic niepodłożonego niezoſtáwił [nihil dimisit non subiectum ei; niczégo nie zoſtáwił iemu nie poddánégo WujBib]. Leop Hebr 2/8.

Synonimy: niepoddany, niepodległy.

Cf PODŁOŻONY

AW