[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NIEPOSŁUSZNY 179 ai też nieposłuszni (5), nieposłuszen (5)