[zaloguj się]

[NIEROZKOSZ sb f

Fleksja

G sg nierozkoszy.

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Przykrość, cierpienie; vacuitas a deliciis Cn: Dan [list] z Piekłá [!] mieścá nieroſkoſzy. PostępekPrCzart 14v.

Cf ROZKOSZ]

FP