[zaloguj się]

OBETKAĆ SIĘ (3) vb pf

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w obetkany); a jasne.

Fleksja
inf obetkać się
praet
pl
3 m pers obetkali się

[inf obetkać się.]fut 3 sg obetkå się (2).praet 3 pl m pers obetkali się (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Objeść się, zjeść zbyt dużo [czym] (2): przeto ſam pożywany [chleb] nie zdrowy ieſt zwłaſzcża gdy ſie im kto obetka GlabGad G6; [Coż to zá máſzkará/ nie ieść ná obiedźie/ ále ná wieczerzy ſie mięśiſkiem obetkáć/ że ſtanie y zá obiad? ŁaszczRecepta 88].
Przen (1):

W porównaniu (1): Támże ſye w oney chwale ſwey yáko bydło sſtáli/ Bo ſye grzechy yáko ſproſnym śyánem obetkali LubPs Y3.

2. Być nadmiernie napełnionym (1): Bowiem gdy ſie żołądek obetka tedy y pokarm drugi nad nim zoſtawa w cżeluſciach iego, czo ieſt rzecż barzo ſzkodliwa GlabGad G3.

Synonimy: 1. obeżreć się, objeść się.

Formacje wspołrdzenne cf TKAĆ.

Cf OTKAĆ SIĘ

AS