[zaloguj się]

OBJEŚĆ SIĘ (11) vb pf

sie (9), się (2).

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w ob- oraz jeść).

Fleksja
praet
sg pl
2 m -eś się objadł m pers
3 m m pers objedli się
conditionalis
sg pl
3 m by się objådł m pers by się objedli

fut 3 sg obje się (1).1 pl obj(e)my się (1).3 pl objedzą się (1).praet 2 sg m -eś się objadł (1).3 pl m pers objedli się (1).con 3 sg m by się objådł (3).3 pl m pers by się objedli (1).part praet act objådszy się (2).

SI stp brak, Cn s.v. objadam się, Linde XVIIXVIII w.

Zjeść lub wypić zbyt dużo; repleri Mącz; efferciri, impleri, ingurgitari, (ob)saturari, saburrari Cn (11): [człowiek] gdi pokarm wezmie lżeyſzy bywa, chyba iżby ſie barzo obiadł. GlabGad D3v.

objeść się czego (5): ktho by wpadł w niemoc obiadſzy ſię bedł/ Napiy ſie tej wodki vznaſz pomoc FalZioł II 5a, ‡2b, I 33b; Ieſliżeś ſle piwá obiadł/ Wáruy byś ze wſchodu nie ſpadł. RejZwierc 237a, 160.

Szeregi: »nasycić się a objeść« (1): co zaiſte prawda ieſt/ ieſliże to cżytanie nad miarę bywa/ albo z wielkiego vſádzenia/ albo gdy ſie barzo naſyciemy á obiemy. KwiatKsiąż L4v.

»objeść i popić się« (1): Multo cibo et potione repleti, Obyedli y popili ſie. Mącz 316b.

W kalamburze (1): [kiedy niedźwiedzia psy trawiono, Krol J. M. powiedział. Wierę te psy okarmić musiano, niedźwiedzia brać nie chcą. A na to Chalecki:] krolu káż thu piſárze ſwe ſpuścić/ tym nic nie wádzi/ by ſie niewiem iáko obiedli/ przedſię oni záwdi dobrze biorą. GórnDworz R8v.

Przen (2): zli á ſkáżeni ludzie/ rzadko ſie cżym nieprzyſtoinym popiſzą/ áż dopiero kiedi ná vrząd wnidą/ á obiedzą ſie władzey GórnDworz Gg6.
Szereg: »nie objeść się, ani nasycon być« (1): Ták ten młodzyenyec ktory ſie cżęſto z náucżycielámi przechodzi á frymárcży/ trudno áby ſie ná náukę dobrze zápomoc mogł/ iſcye ſie yey nie obye áni oną náſycon być może. GliczKsiąż N3.

Synonimy: natkać się, obetkać się, obeżreć się, zatkać się.

Formacje współrdzenne cf JEŚĆ SIĘ.

Cf OBJEDZENIE

JB