[zaloguj się]

OPYTYWAĆ (1) vb impf

Fleksja

inf opytywać.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. opytać.

Badać, prowadzić śledztwo:

opytywać u kogo ze zdaniem dopełnieniowym: A tak ya roſkazal opitiwacz v tich poddanich naschich cziye owcze s poddanich naschich chodzą. LibLeg 11/19v.

[opytywać po czym: My tegoż czasu pisali o tym bojarom i wojewodom i wszytkim pogranicznym dzierżawcom a rozkazali po wszytkich pogranicznych miastach opytywać, w krzywdzonych rzeczach sprawiedliwość czynić. DiarPos 265.]

Synonimy: badać, dowiadować się, inkwirować, wywiadować się.

Formacje współrdzenne cf PYTAĆ.

MF