[zaloguj się]

PACHOLCZYSKO (2) sb n

pacholczysko (1), pachołczysko (1); pacholczysko BielSat; pachołczysko BielRozm.

Fleksja

N sg pacholczysko (2).

stp, Cn, Linde brak.

Aug. odpachołek” ‘sługa’; w funkcji wyrażającej politowanie (2): (nagł) Myśliwcy. (–) Drudzy iádą ná Záiąc [...]. Pácholcżyſko z Iáſtrząbem/ zá nimi ſie wlecże BielSat C4v [idem: Páchołcżyſko] BielRozm 22.

Cf PACHOLARZ, PACHOŁ

LWil