[zaloguj się]

PADUCHOWATY (1) ai

Fleksja

A pl subst paduchowat(e).

stp, Cn, Linde brak.

Chory na padaczkę; w funkcji rzeczownika: Y wodzili do niego wſzytki chore/ [...] y opętáne/ y lunátyki (marg) [...] Albo páduchowáte/ y powietrzem ruſzone. (–) BudNT Matth 4/24.

Synonimy: lunatyk, miesięcznik.

LWil