[zaloguj się]
PAGORKOWATY  Cn; Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Cf PAGORCZYSTY, PAGORKOWY, PAGORZYSTY