[zaloguj się]

PAGORZYSTY (1) ai

Fleksja

N sg m pågorzysty.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odpagorek”; Pełen pagórków: Collinus, Pagorziſty Kopcowy álbo co ku kopcowi należy. Mącz 59c.

Cf PAGORCZYSTY, PAGORKOWATY, PAGORKOWY

ZCh, (JZ)