[zaloguj się]

PAGORZE (1) sb n

Fleksja

G sg p(a)g(o)rz(a).

stp, Cn, Linde brak.

Wzgórze, wzniesienie terenu:
Szereg: »pagorze ani padoł«: Ieſth ta ziemia w rowni, niemaiąc w ſobie zadnego pagorza ani padoła MiechGlab 41.

Cf PAGOR, [PAGORA], PAGOREK, [PAGORKA]

ZCh, (JZ)