[zaloguj się]

[PAGORKA sb f

Fleksja

D sg pagorce.

stp, Cn, Linde brak.

Wzgórze, wzniesienie terenu: Wierá podźmy tu pod lás ku oney págorce BielawMyśl [D4]v.

Cf PAGOR, [PAGORA], PAGOREK, PAGORZE]

KW