[zaloguj się]

PAJĄKOWY (2) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
m Dpająkow(e)mu
pl
N subst pająkowé

sg m D pająkow(e)mu (1).pl N subst pająkowé (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odpająk” ‘Araneus’; wydzielany a. zrobiony przez pająka (2): Contra araneorum ictus prodest haec herba To ziele yeſt pomożno przećiw yádowi páyąkowemu. Mącz 431b.
Wyrażenia: peryfr. »pająkowe roboty« = pajęczyna (1): Dwory niech puſto ſtoią/ á pod ich namioty Niech páiąkowé wiſzą roboty. KochPs 101.

[»pająkowe sieci«: SkarŻyw 61 (Linde) cf W przen.]

[W przen: Quando Chriſtus adeſt, nobis est aranea murus [...]. Gdy Chryſtus ieſt znami/ murem ſą páiąkowe śieći SkarŻyw 61 (Linde).]

Cf PAJĘCZY, PAJĘCZYSTY

ZCh, (JZ)