[zaloguj się]

PAJĘCZYSTY (1) ai

Fleksja

N sg m pajęczysty.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Przymiotnik odpająka. „pajęczyna; araneosus Calep, Cn: Araneosus – Paięcziſtij Calep 87a.

ZCh, (JZ)