[zaloguj się]

PAJĘCZYNKA (2) sb f

Pierwsze a jasne.

Fleksja
sg pl
N pajęczynki
A pajęczynkę

sg A pajęczynkę (1).pl N pajęczynki (1).

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odpajęczyna” ‘nić pajęcza (2):

W porównaniu (1): coz nád ćienką páięcżynkę ſłábſzego? ReszPrz 6.

Przen: Sprawy nieważne, nieistotne (1): Niech Tyránnowie burzą/ niech kácerze ſzturmuią/ niech ſię świát ná nas obroći/ Chryſtus z námi: wſzyſtko to ſą ſłábe páięcżynki. ReszPrz 6.

ZCh, (JZ)