[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PIENIE 187 sb też pianie [w znacz. 2.] (2)