[zaloguj się]

[PUSZKARSTWO sb n

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -stwo).

Fleksja
sg
N puszkarstwo
G puszkarstwa

sg N puszkarstwo.G puszkarstwa.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Rzemiosło, umiejętność odlewania dział: ktoryby sie chciał puszkarstwa uczyć u puszkarza ktorego, tedy ten puszkarz niema go przyjąć bez wiadomości cejkmistrza UstWojsk 1557/76; puſzkárſtwo/ Opificium tormentarium. Volck Xxxv.]

KW