[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 1500

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
LUBCZEKOWY 1 ai
LUBCZYK 1 sb
[LUBELKA] 0 sb
LUBELSKI odsyłacz/wariant cf łokieć (lubelski)
[LUBIAWA]
LUBIĄCY 1 part
LUBIĆ 66 vb
LUBIĆ SIĘ 14 vb
[LUBIE] 0 av
LUBIENIE słownikowe Sł stp
[LUBIESNKA] odsyłacz/wariant cf lubieżnka; SienHerb 566a
[LUBIESZCZ] 0 sb
[LUBIESZCZEK]
[LUBIESZCZK] 0 GlosyKórn II 220
[LUBIESZCZKOWY] 0 ai
LUBIESZCZYK 1 sb
[LUBIETNOŚĆ]
LUBIEZLIWY 1 ai
LUBIEZNI odsyłacz/wariant cf lubiezny
[LUBIEZNIE] 0 av
LUBIEZNKA odsyłacz/wariant cf lubieżnka
LUBIEZNOŚĆ 2 sb też [lubieżność]
LUBIEZNY 32 ai też lubieżni (1); lubieżny (10), lubiezny a. lubieżny (5)
(LUBIEŻLIWY) prawdopodobne cf lubiezliwy
(LUBIEŻNIE) prawdopodobne cf [lubieznie]
LUBIEŻNKA 3 sb też lubieznka (1), [lubiesnka]
[LUBIEŻNOŚĆ] odsyłacz/wariant cf lubiezność; BiałKat 37; wcześniej prawdopodobne
LUBIEŻNY odsyłacz/wariant cf lubiezny
LUBIONY 1 part
[LUBISZCZEK] 0 sb
[LUBNY] 0 ai
1. LUBO 12 av
2. LUBO odsyłacz/wariant cf 1.lub
LUBORYCZ słownikowe Cn
LUBOSZCZ (?) słownikowe Sł stp; zakwalifikowane do usunięcia (FP)