[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 18775

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PUSTOWSZCZYNA słownikowe Sł stp
PUSTOWSZCZYZNA słownikowe Sł stp
PUSTUJĄCY 1 part
PUSTUŁA 1 sb
PUSTUŁKA odsyłacz/wariant cf pustołka
PUSTUPAS odsyłacz/wariant cf pustopas
[PUSTUSZĄCY] 0 part
PUSTY 252 ai
PUSTYNI odsyłacz/wariant cf pustynia
PUSTYNIA 239 sb f też pustyni (1)
PUSTYNIOWY słownikowe Cn
[PUSTYŃSKI] 0 ai
PUSZ 10 sb m
PUSZATY 1 ai
[PUSZCZ] 0 sb m
PUSZCZA 816 sb f też pustcza (3)
PUSZCZACZ słownikowe Sł stp
PUSZCZAĆ 643 vb impf
PUSZCZAĆ SIĘ 98 vb impf
PUSZCZADŁKO 1 sb n
PUSZCZADŁO 30 sb n
PUSZCZAJĄCY 9 part praes act
PUSZCZAJĄCY SIĘ 7 part praes act
PUSZCZAN odsyłacz/wariant cf puszczany
PUSZCZANIE 115 sb n
PUSZCZANY 22 part praet pass impf też puszczan (5)
PUSZCZENIE 26 sb n
PUSZCZENIE SIĘ 1 sb n
PUSZCZNY słownikowe Sł stp
PUSZCZON 93 part praet pass pf też puszczony (38)
PUSZCZONY odsyłacz/wariant cf puszczon
PUSZCZYK 3 sb m
[PUSZCZYNA] 0 sb f
PUSZECZKA 1 sb f
PUSZECZNY 3 ai