[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Grzegorz z Sambora
Ur. ok. r. 1523 w Samborze na Rusi Czerwonej; zm. w 1573 w Krakowie. Pochodził z mieszczan (ojciec jego był szewcem).
Studiował w Akademii Krakowskiej (1552 – 1553), zdobywając stopień bakałarza. Był księdzem; uczył w szkole w Garwolinie, w Przemyślu, we Lwowie, następnie został rektorem szkoły przy kościele Najśw. Panny Marii w Krakowie; w r. 1561 uzyskał stopień mistrza nauk wyzwolonych i rozpoczął w Akademii Krakowskiej wykłady z poetyki i teologii; ok. r. 1570 został kanonikiem kolegiaty św. Anny, w 1572 kanonikiem kościoła św. Floriana. Przyjaźnił się z Benedyktem Herbestem.