[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Seklucjan
Ur. ok. r. 1510 – 1515 wg Rosponda w Sieklukach koło Radomia (ówczesny pow. Warka, ziemia czerska, woj. mazowieckie, na samej granicy z Małopolską, w parafii Jasionna należącej do Małopolski); zm. w 1578 w Królewcu. Pochodzenie – wg Rosponda – chłopskie.
W 1536 r. zapisał się na uniwersytet w Lipsku, gdzie otrzymał stopień bakałarza. W 1538 r. przebywał na dworze Górków w Poznaniu; Górkowie wyrobili mu posadę pisarza przy cle poznańskim; w tym czasie poznał Andrzeja Samuela. W r. 1543 w obawie przed wyrokiem za rozszerzanie nowinek reformacyjnych wyjechał do Królewca z ks. Albrechtem, bawiącym w gościnie u Górków; w 1544 wrócił za glejtem do Piotrkowa, gdzie starał się uzyskać od króla przebaczenie; ostatecznie jednak osiadł na stałe w Królewcu; został tam kaznodzieją dla tamtejszej różnowierczej ludności polskiej, zajął się też pracą wydawniczą.